h1

Les meves fotografies de segon curs

Descripció

Aquesta activitat està pensada per alumnes de cicle inicial, per anar introduint les imatges fotogràfiques que han anat fent durant el curs de segon.
Podria ser l’inici d’un portafoli escolar.

Objectius competencials

Llistat de les competències que es treballen en l’activitat.

Aspectes que es treballen

Cerca d’informació, lectura, vocabulari…

Criteris d’avaluació

Què, quan, com… avaluem?

Eines i recursos

Viquipèdia, Audacity, SlideShare, Comic creator…

Tutorial de l’eina

Miniguia d’utilització de l’eina TIC o bé enllaç a una que estigui disponible a la xarxa. Ha de contenir, com a mínim, els passos principals a portar a terme la proposta de treball.

Nivell educatiu

Cicle inicial.

Organització a l’aula

Per poder treballar i incidir amb la pràctica personalitzada dels alumnes, ferien l’ activitat quan disposéssim d’un mestre de suporta a l’aula. Per parelles o en grups hem anat fent les fotografies al llarg del curs. Amb el mateix suport feríem la tria i el recull de les fotografies que l’alumne vol posar en el seu portafolis o carpeta digital. Podem fer després un recull o una presentació amb algun programa assequible als alumnes de cicle inicial  (per exemple     Movie Maker ) i ells hi poden posar títols de l’activitat , música,…

Temporització

Tot el curs, cal anar triant i recollint les activitats, però al final per fer la recollida i la presentació caldran al menys tres o quatre sessions.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Una activitat senzilla elaborada a partir de l’experiència presentada per a fer-la durant la sessió del seminari.

%d bloggers like this: