Archive for the ‘Personatges’ Category

h1

Sabies que…

12 Mai 2012

Descripció

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que els alumnes de CS de l’escola cerquin i treballin compositors i músics importants amb una finalitat concreta: presentar aquests als companys/es més petits de l’escola. Aquesta manera de treballar motiva molt a l’alumnat i és una forma diferent, més divertida i interessant, d’estudiar algunes figures importants de la música.

L’activitat la porten a terme els alumnes de CS de l’escola quan a nivell d’escola es treballa alguna cançó conjunta d’un músic conegut, o simplement quan a 5è o 6è la mestra creu que cal treballar-ne algun/a. Quan és així, l’alumnat, organitzat en grups cooperatius,  fan la recerca de la biografia del compositor i un cop la tenen decideixen de quina manera la presentaran a nens/es més petits: com un conte, com un telenotícies… sigui com sigui, l’activitat, per qüestió de temps i organització, serà posteriorment gravada per ells i més tard projectada als altres alumnes.

Objectius competencials

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

 • Realització d’una dramatització o exposició.
 • Treball de l’expressió oral.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Cerca d’informació sobre músics, compositors…
 • Ús de la càmera de video a l’àrea de música.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 • Capacitat d’observació, indagació i planificació.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Presa de decisions
 • Adquisició del sentit crític.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

 • Treball en equip/cooperatiu.
 • Sociabilització dels infants en la mesura que comparteixen experiències i manifestacions culturals.

Aspectes que es treballen

 • Google i wikipedia per la cerca d’informació del compositor o músic.
 • Tipus de text: la biografia.
 • Ús de la càmera de video per la gravació del projecte.

Criteris d’avaluació

Aquesta activitat s’avalua d’una forma continuada. La mestra fa un seguiment de l’actitud de l’alumnat  l’hora de treballar en grup, com porta a terme la cerca de la informació, quin respecte mostra de cara a l’ús del material…Un cop acabada l’activitat visualitzen els treballs i plegats els alumnes auto avaluen els diferents projectes, per tal que siguin crítics i proposin possibles millores.

Eines i recursos

 • Càmera de video.
 • Ordinador.
 • Programa d’edició de video (en aquesta activitat només en fa ús la mestra per motius de temps)

Nivell educatiu

Cicle superior.

Organització a l’aula

Aquesta activitat es porta a terme a l’aula de música i d’informàtica, amb grups cooperatius ( heterogenis) de 4 o 5 alumnes.

Segons com  els alumnes preparen la presentació, poden necessitar altres materials: roba, maquillatge, cartolines, música…

Temporització

Aquest projecte es portarà a terme aproximadament durant 5 sessions d’una hora de durada organitzades en 2 hores de cerca i síntesi de la informació trobada i en 3 hores d’elaboració de la presentació i gravació dels diferents grups.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

A partir d’aquesta experiència podríem preparar una petita exposició d’algun personatge, que en coneguem força la seva biografia, però sense fer-ne l’enregistrament.

h1

Carrers de Personalitats

20 Abril 2009

Plaça Lluís Companys

Situació

Treballem els carrers de Girona, que tenen nom de personalitats. Escollim un carrer d’una llista que hem fe entre tots prèviament, i el situem amb el Google Maps.

plaça Lluis companys

Descripció

 1. Anem a la plaça de Lluís Companys i fem diverses fotografies, des de diferents punts de vista.

plça lluis companys

A l’aula d’informàtica, entre tots creem una presentació a partir del Picasa, que l’inserim en una web.
2. Buscarem informació i fotografies de Lluís Companys i entre tots farem un resum/esquema i per grups ho editarem en text.
3. Treballarem el Cant dels Segadors i enregistrar els nens i nenes, cantant aquesta mateixa cançó, amb l’audacity.

Objectius competencials

 • Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent)
 • Desar imatges de la càmera.
 • Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo.
 • Extreure la lletra del cant dels Segadors, a partir d’un arxiu sonor.

Aspectes que es treballen

Cerca d’informació, lectura, vocabulari, cant, audició…

Criteris d’avaluació

Què:

 • Utilització de les noves tecnologies
 • Coneixements sobre en Lluís Companys
 • Qualitat de l’enregistrament

Quan:

Avaluarem durant i al final del procés de treball.

Com:

A partir de l’observació directa i de les producions dels alumnes.

Eines i recursos

Viquipèdia, word, camera de fotos, picasa, ordinadors, Audacity, goear, micròfon, google maps…

Nivell educatiu

Educació primària, cicle mitjà.

Organització a l’aula

Agrupament d’alumnes: mitjos grups

Espais: aula d’informàtica, carrer, aula de música.

Temporització

6 sessions per cada mig grup, d’una hora de durada cada sessió.

Sessió 1:  Fer fotografies de la plaça Lluís Companys.
Espai: carrer
Eines i recursos: camera de fotos
Sessió 2: Crear l’album amb el Picasa, de les fotos fetes de la sessió 1.
Espai: aula d’informàtica
Eines i recursos: camera de fotos,  picasa, google maps…
Sessió 3: Buscar informació del personatge.
Espai: aula d’informàtica
Eines i recursos: Viquipèdia, word, ordinadors
Sessió 4: Realitzar un resum/esquema de Lluís companys.
Espai: aula d’informàtica
Eines i recursos: word,
Sessió 5: Treballar la cançó del Cant dels Segadors
Espai: aula de música
Eines i recursos: ordinadors, Audacity, goear, micròfon
Sessió 6: Enregistrar als nens i nenes cantant el Cant dels Segadors.
Espai: aula de música
Eines i recursos: ordinadors, Audacity, goear, micròfon
h1

Parlem dels Carrers

16 Març 2009

Situaciófleming

 • Treballem el C/ Dr. Fleming situat a la població de Medinyà.
 • Treballem el C/ Pompeu Fabra situat a la població de Sant Julià de Ramis.
 • Treballem el C/ Carme Rius situat a la població de Sant Gregori.

Descripció

 • Els nens escoltaran  cançons que parlin del carrer, en memoritzaran les lletres i les melodies, per interpretar-les després en gran grup.
 • A partir d´una foto del carrer els alumnes n´anomenaran els elements que en formen part o en descriuran algunes característiques. Gravaran la seva veu a través del programa Audacity.

Objectius de capacitats

– Aprendre a pensar i a comunicar:

 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada al context del carrer per mitjà del llenguatge oral.

– Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:

 • Observar el carrer amb actitud de curiositat i respecte.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions noves (parlar davant del micro)

Aspectes que es treballen

 • Escoltar cançons que parlen del carrer.
 • Memoritzar les cançons escoltades.
 • Lectura de la imatge del carrer.
 • Gravar la veu a través del programa Audacity.

Criteris d’avaluació

 • Els infants han escoltat amb atenció i interès les cançons del carrer?
 • Han mostrat una actitud positiva per aprendre-les?
 • Han fet una bona observació de la foto del carrer?
 • S’han mostrat segurs a l’hora de fer la gravació de veu?
 • Han tractat amb respecte el material utilitzat?

Eines i recursos

 • Cançons format .mp3
 • Equip de so
 • Foto làmina dels carrers a treballar
 • Ordinador
 • Programa Audacity
 • Micro

Nivell educatiu

Educació Infantil P5

Organització a l’aula

Les dues primeres sessions en gran grup a l’aula per escoltar i aprendre les cançons. Una sessió per l’observació de la foto i l’explicació de l’activitat. L’última sessió per gravar les explicacions amb l’Audacity.

Temporització

4 sessions de 45′
Cançons de Carrers:

Carrer

Foto del Carrer a Observar:

Carrer Carme Rius

Video Carrers personatges