Archive for the ‘Història’ Category

h1

El patrimoni del Gironès

21 Abril 2015

Descripció

Realitzar una geolocalització/georeferenciació utilitzant l’aplicatiu de MHM de diferents punts geogràfic d’interès local de forma col·laborativa.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar un text/resum en relació al punt referenciat.

 Competència artística i cultural:

 1. Fotografiar i/o cercar imatges o videos relacionades amb el punt.
 2. Valorar i gaudir del patrimoni de  l’entorn proper.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Saber utilitzar el maquinari, programari adient per les diferents tasques, gravació d’àudio, captació imatges,….
 4. Inserir àudio,  imatges o vídeo que ajudin a documentar la informació a l’aplicatiu.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència social i ciutadana:
 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements patrimonials: natural, històric, social, …

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada:  text, imatges, vídeos, àudio,…
 4. Coneixement de l’aplicatiu MHM
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

 • Internet
 • Ordinador/portàtils/tauleta
 • Canó de projecció

. Càmeres de fotos i/o vídeo

. Gravadora de so o micròfon

Tutorial de l’eina

Enllaç a tutorials

Nivell educatiu

Cicle mitjà

Cicle superior

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Cada grup disposarà d’un ordinador, càmera,… segons l’activitat a realitzar, amb el que anirà elaborant el seu projecte.

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Presentació activitat

2a Cerca d’informació i resum.

3a Elaboració informació material multimèdia.

4a Traspàs de la informació a l’aplicatiu.

5a Posada en comú, visualització i valoració global de l’activitat.

Treballs realitzats ( http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/61/preview-iframe )

 • Les escultures de Salt: Adéu, l’Hortalà i les Llúdrigues (Escola Les Deveses)
 • Coneguem Girona: Cementiri Girona – Vila-roja/ Monòlit cementiri/ Creu cementiri – Castell Palau Sacosta/Atleta de Palau/Església Sant Miquel de Palau/Creu de Palau – Creu de can Canet/Brollador dels 8 caps/Escultura a la vellesa/Nen de la Tortuga – Relleu de Santa Eugènia (Can Ninetes) (Escola font de la Pòlvora)
 • La vila romana de Sarrià de Ter. Destaquem els mosaics
h1

Carrer dels Rajolers

26 gener 2009

Situacióplaca

GIRONA

Mapa

Descripció

Demanem als alumnes que aprenguin a entrar al programa, escriguin el nom del carrer utilitzant google maps.

Objectius competencials

 • Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent).
 • Utilitzar la càmera fotogràfica digital per obtenir fotografies del carrer.
 • Utilitzar el bloc com a eina per il·lustrar una exposició oral.
 • Escriure un text utilitzant el teclat i ambdues mans.
 • Utilitzar el micròfon de l’ordinador per enregistrar la seva veu de l’explicació de la feina de rajoler.

Aspectes que es treballencarrer11

Cerca d’informació, lectura, vocabulari, escriptura, ús d’eines i aplicacions TIC, Descoberta de l’entorn …

Criteris d’avaluació

 • Han escoltat amb interès les explicacions de l’entrevistat?
 • Han mostrat una actitud positiva per aprendre?
 • Han fet una bona observació del carrer?
 • Han fet un bon ús del material?
 • Han explicat amb coherència i ordenadament el que han après?

Eines i recursos

 • Eines TIC:  Ordinador, càmera digital
 • Recursos: Internet (Viquipèdia, Audacity, SlideShare, WordPress, …) llibres de consulta, fonts d’informació oral.

Nivell educatiu

Educació infantil P5

Organització a l’aula

Petit  i gran grup

Temporització

 • 1a sessió: activar coneixements previs.
 • 2a 3a i 4a  sessió: cerca d’informació (preparació entrevista, entrevista i  transcripció)
 • 5a sessió: sortida al carrer i fotografies.
 • 6a i 7a sessió: construïm el text oral per ser escrit.
 • 8a sessió: enregistrament.
 • 9a sessió: posada en comú.

La feina de rajoler MP3

Proposta d’avaluació

pdf Quadre
h1

El correu electrònic

22 gener 2009

Situació

Estem treballant el projecte dels carrers del poble i ens ha despertat una curiositat tot just fèiem la recerca de noms: Qui posa el nom dels carrers? Quins criteris segueix? Què volen dir aquells noms de carrers que no coneixem?

Descripció

Es tracta de redactar un correu electrònic dirigit a Lluís Solé (historiador municipal del poble de Bescanó) sol·licitant ajuda a les nostres qüestions i citant-lo a que ens ho vingui a explicar. Treballarem el text, formalment correcte, a la classe de llengua. El coordinador d’informàtica haurà d’haver validat un correu edu per a cada alumne. A l’aula d’informàtica redactem i enviem el correu a Lluís Solé (n’enviem un entre tots) i cada alumne envia el mateix correu al mestre perquè pugui ser corregit. Només ens mancarà esperar la resposta.

Objectius competencials

 • Redactar, amb una bona estructura, un correu electrònic.
 • Tractament de la competència i informació digital; identificar-se amb nom d’usuari i contrasenya i entrar a una bústia de correu.
 • Competència d’aprendre a aprendre; posar en comú el text a escriure.
 • Competència lingüística i audiovisual; utilitzar un lèxic ric i adequat a la persona destinatària del correu.

Aspectes que es treballen

Bústia de correu (gestió d’entrada i sortida de correus), estructura formal i gramatical d’un correu electrònic.

Criteris d’avaluació

Llengua catalana:

 • Redactar text (ha de ser clar, sense faltes i adequat al context)
 • Elaborar guió d’entrevista (les preguntes han de ser clares, ben escrites i significatives)

TAC:

 • Entrar a una bústia de correu i enviar un missatge.

Prova d’avaluació:

 • Contestar correctament a un correu elctrònic enviat pel mestre.

Eines i recursos

Bústies temporals de correu de l’Edu (enllaç a dalt), adreces de correu dels destinataris (Lluís Solé, mestres…)

Nivell educatiu

Cicle Mitjà (preferentment segon nivell)

Organització a l’aula

Tots junts. Primer a l’aula ordinària elaborar el text. Podem fer grups per extreure més idees, però llavors fem una posta en comú entre tots. A l’aula d’informàtica primer tots junts i llavors cadascú ha d’enviar el seu propi correu.

Temporització

Amb una sessió ha de quedar elaborat el text. I dues més a l’aula d’informàtica, per: explicar funcionament de bústies i redactar els dos correus (el conjunt i l’individual)

imagen4