Archive for the ‘TAC online’ Category

h1

Llibreta d’observacions amb Formularis Google

15 Abril 2016

Descripció

Llibreta d’observacions feta a través de l’aplicació FORMULARIS DE GOOGLE.

Aquesta eina permet recollir les observacions d’aula (per part del mestre) de manera fàcil, ràpida i eficaç. Els resultats, directament passen a un full de càlcul que aplicant unes taules dinàmiques permeten filtrar les dades per matèria, alumnes… de manera instantània.

En ser una eina on-line, es pot posar un enllaç directe del formulari a l’escriptori de qualsevol dispositiu mòbil (tauleta, smartphone), o PC.

Per poder accedir ràpidament al formulari/llibreta per part d’altres professionals (substituts, especialistes…), proposo posar un codi QR en un lloc visible de l’aula per poder-lo escanejar i començar a entrar observacions.

Enllaç al formulari

 

QUÈ HI VEIEM AL FULL DE CÀLCUL ON ES RECULLEN LES DADES ENTRADES?

Veurem diferents fulls creats de manera automàtica, dins del mateix document, amb dades filtrades per:

– resultats recollits (respostes del formulari, per defecte)

alumnes

 matèries (global)

Això és només un exemple. Es pot aplicar per nombroses situacions:

  • Observació de paràmetres
  • Recollida de dades personals
  • Bloc de notes
  • Fulls d’incidències d’aparells
  • Fulls d’incidències de salut

A partir d’aquí ja podrem fer estadística, gràfiques, i tot allò que permeti el full de càlcul

Per generar un codi QR, es pot fer copiant l’enllaç del document en qualsevol generador de QR on-line, per exemple: http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/

Una petita guia sobre com escanejar el codi QR d’aquest full d’observacions, ens pot ser molt útil: QR OBSERVACIONS

 

Objectius competencials

Competència docent: Recollida i tractament de la informació

Aspectes que es treballen

Recull i tractament de la informació

Eines i recursos

Formularis de Google

Fulls de Càlcul de Google

Taules dinàmiques (tutorial)

Generador de codis QR

Nivell d’aplicació

Per a docents

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Entrarem dades al formulari enllaçat i veurem com es filtren les dades de manera automàtica.

Petita demostració de com crear formularis i taules dinàmiques amb els fulls de càlcul

 

Escola Domeny

h1

Fem un lloc web amb Google Sites

13 Abril 2016

Descripció

La feina ha consistit en elaborar, en grups de 2 o 3 un lloc web senzill amb Google Sites en relació a un grup d’animals.

Prèviament, s’ha treballat els diversos éssers vius a classe, però s’ha deixat uns quants grups per ser treballats d’aquesta manera. Els grups de treball han triat quins animals volien treballar.

Sobre aquests animals, calia explicar què els diferencia dels altres, quines són les seves característiques distintives, com s’alimenten, com es reprodueixen, quin és el seu hàbitat…  Calia cercar la informació, triar-la, organitzar-la i elaborar un web que serveixi com a forma de presentar-la als seus companys.

Al cap de diverses sessions treballant en els llocs web, s’han presentat als companys en una exposició oral.

Objectius competencials

– Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suportper observar i analitzar l’entorn.
– Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, identificar evidències i extreure conclusions.
– Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre fets i fenòmens naturals.
– Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar.
– Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses.
– Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
– Utilitzar habilitats de planificació del treball.
– Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.

Aspectes que es treballen

– Classificació i principals característiques dels animals més coneguts.
– Cerca, selecció i organització de la informació.
– Presentar adequadament la informació per a un hipotètic receptor.
– Ús de les eines TAC per a realitzar tasques.

Criteris d’avaluació

Per avaluar com han fet el lloc web, hem observat:

– Hi ha informació important?

– Han explicat les característiques que defineixen el grup d’animals?

– Han explicat quins subgrups hi ha?

– La informació està organitzada per apartats?

– La redacció és correcta?

– Ho han redactat ells amb les seves paraules, sense copiar parrafades d’altres webs? (sí que es poden copiar coses molt concretes, com ara noms, però cal referenciar d’on ho hem tret)

– Ho han fet ells o  ho han fet altres? (s’entén que hi puguin haver ajudes puntuals, però s’ha valorat essencialment el treball que hem vist dia a dia a l’aula i no s’ha tingut en compte quan s’han observat grans canvis en la feina feta a casa)

– Si hem posat fotos, enllaços o vídeos, fan referència al que expliquem just abans o just després?

– Han posat les referències d’on han tret la informació i les fotos?

– El web és adequat en quant a colors i presentació? És llegible? És atractiu visualment?

Aquests criteris s’han transmès prèviament als alumnes.

 

Eines i recursos

– Ordinadors amb connexió a internet.
– Usuaris de grup de Google.
– Opcionalment: imatges, vídeos…

Tutorial de l’eina

FER UNA PÀGINA WEB amb Google Sites
INSERIR DOCUMENTS de Google en un Site.

 

Nivell educatiu

Cicle mitjà

 

Organització a l’aula

Els alumnes treballaran en grups de 2 o 3 (grups establerts per al treball de tot el trimestre).

 

Temporització

9 sessions:

 • presentació de l’activitat i explicació de com fer-ho. Els mostrem un web de model.
 • recerca d’informació (aproximadament 2 sessions).
 • elaboració del lloc web (aproximadament 3 sessions).
 • repàs i millores.
 • preparació de l’exposició.
 • exposició: presentació del web.

 

Treballs realitzats

Els mol·luscos
Els aràcnids (web d’exemple elaborada pels mestres )
h1

Treballem amb Ipads i els formularis de google

8 Abril 2016

Descripció

Aquesta activitat va adreçada als mestres. Es tracta d’utilitzar l’opció dels formularis de google per realitzar una mena de forma senzilla controls, proves, exàmens per als alumnes i seguidament amb la utilitat de fulls de càlcul de google poder-los corregir automàticament. A partir d’una plantilla de 10 preguntes i fent petites modificacions podem utilitzar-los per treballar totes les àrees i matèries mitjançant preguntes tancades, tipus test.

En el nostre cas hem començat a realitzar-les amb els dispositius Ipads, però es pot aplicar a qualsevol altre dispositiu Tauletes o Mòbils Android, Ordinadors Windows, Linux, etc.

Carpeta compartida  Cal Usuari Xtec

Enllaç blog eines google 15-16

Objectius competencials

Aquesta activitat va adreçada a mestres i vol introduir-los en algunes de les opcions de les eines google, formularis i fulls de càlcul, aplicats en l’avaluació de l’alumne, i els possibles “avantatges” que ens ofereixen l’emmagatzematge directe de les dades al núvol.

Aspectes que es treballen

Treball de les eines google, Formularis i Fulls de càlcul, per l’elaboració de proves i posterior avaluació dels coneixement dels alumnes d’una forma sistematitzada amb una recollida automàtica de les dades.

Criteris d’avaluació

El desenvolupament a l’aula de l’activitat i la difusió entre els docents d’aquesta manera de treballar, inmediatesa i facilitat de correcció, juntament amb la bona predisposició dels alumnes a realitzar aquest tipus d’activitat ens portarà a veure si és una millora a l’hora d’avaluar.

Tutorial de l’eina

A la carpeta compartida trobareu un document

Nivell educatiu

Aquesta activitat s’ha realitzat amb els mestres i alumnes de Cicle Superior, però es podria aplicar a altres Cicles.

Organització a l’aula

El grup aula realitza la prova tots a a la vegada amb un dispositiu cada alumne. Però també es pot montar un racó a l’ala i realitzar la prova per torns.

També es poden posar com a deures de repàs en qualsevol plataforma online de que disposem, Classroom de google, Sites, Nodes,  o altres.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Respondrem un formulari online i veurem fàcilment com es pot modificar la plantilla de respostes. També segons el tipus de preguntes, amb el formulari  ens crea un gràfiques i les podem utilitzar el recurs visual, per votacions, enquestes,….

Escola Montserrat