Archive for the ‘Text’ Category

h1

Audiovisuals a l’aula d’infantil – Escola Domeny

24 Abril 2017

Descripció

Creació d’un curtmetratge, a l’estil “una mà de contes”, des d’una perspectiva interdisciplinar.

A partir d’un conte ja existent, els alumnes i l’equip de mestres de P5, fem una adaptació del mateix. S’enregistren imatges i textos creats pels alumnes, així com àudios de les seves veus i vídeos fent accions. El resultat, a partir d’una combinació d’eines digitals, queda reflectit en un curtmetratge.

Objectius competencials

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aspectes que es treballen

La parla: dicció i entonació (el fet d’enregistrar la veu)

L’expressió corporal (en enregistrar expressions facials)

L’escriptura (manuscrita i digital)

La imatge i el dibuix (en la creació dels decorats)

El llenguatge audiovisual

Criteris d’avaluació

Grau d’implicació en la realització del treball

Entén el missatge del curtmetratge creat

Descoberta del llenguatge audiovisual com a tècnica creativa

Eines i recursos

Audacitiy (per enregistrar i editar els àudios)

Imovie (per muntar els vídeos)

Google Drive (per poder fer compatibles Audios i Vídeos amb Imovie)

Banc d’imatges i sons del MEC (efectes  sonors) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Generador de GIF (text animat) http://wigflip.com/screedbot/es/

Convertidor de GIF a mp4 https://convertio.co/es/gif-mp4/

Tutorial de l’eina

Audacity

Imovie

Inserir arxius de PC (Windows) a Imovie (Ipad)

Com inserir un GIF a Imovie

Nivell educatiu

Educació infantil: P5 (però el muntatge final, el realitza l’equip docent)

Organització a l’aula

Per poder realitzar aquesta activitat, hem hagut de fer diversos agrupaments: Petit grup (6 alumnes) per fer el treball escrit, i els enregistraments en vídeo. Els enregistraments en àudio, s’han hagut de fer individualment.

Temporització

6 sessions de 45 min. cadascuna

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Descobrir les eines que s’han fet servir

h1

El patrimoni del Gironès

21 Abril 2015

Descripció

Realitzar una geolocalització/georeferenciació utilitzant l’aplicatiu de MHM de diferents punts geogràfic d’interès local de forma col·laborativa.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar un text/resum en relació al punt referenciat.

 Competència artística i cultural:

 1. Fotografiar i/o cercar imatges o videos relacionades amb el punt.
 2. Valorar i gaudir del patrimoni de  l’entorn proper.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Saber utilitzar el maquinari, programari adient per les diferents tasques, gravació d’àudio, captació imatges,….
 4. Inserir àudio,  imatges o vídeo que ajudin a documentar la informació a l’aplicatiu.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència social i ciutadana:
 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements patrimonials: natural, històric, social, …

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada:  text, imatges, vídeos, àudio,…
 4. Coneixement de l’aplicatiu MHM
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

 • Internet
 • Ordinador/portàtils/tauleta
 • Canó de projecció

. Càmeres de fotos i/o vídeo

. Gravadora de so o micròfon

Tutorial de l’eina

Enllaç a tutorials

Nivell educatiu

Cicle mitjà

Cicle superior

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Cada grup disposarà d’un ordinador, càmera,… segons l’activitat a realitzar, amb el que anirà elaborant el seu projecte.

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Presentació activitat

2a Cerca d’informació i resum.

3a Elaboració informació material multimèdia.

4a Traspàs de la informació a l’aplicatiu.

5a Posada en comú, visualització i valoració global de l’activitat.

Treballs realitzats ( http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/61/preview-iframe )

 • Les escultures de Salt: Adéu, l’Hortalà i les Llúdrigues (Escola Les Deveses)
 • Coneguem Girona: Cementiri Girona – Vila-roja/ Monòlit cementiri/ Creu cementiri – Castell Palau Sacosta/Atleta de Palau/Església Sant Miquel de Palau/Creu de Palau – Creu de can Canet/Brollador dels 8 caps/Escultura a la vellesa/Nen de la Tortuga – Relleu de Santa Eugènia (Can Ninetes) (Escola font de la Pòlvora)
 • La vila romana de Sarrià de Ter. Destaquem els mosaics
h1

PASSEJADA EN BICICLETA PER L’ANTIC CAMP D’AVIACIÓ DE CELRÀ

13 Abril 2015

Descripció
Els nens i nenes de cicle superior de l’Aulet us volem animar a què feu una passejada per l’antic camp d’aviació de Celrà construït el temps de la guerra i operatiu des del 1936 fins el 39.

Hem buscat informació a la web de l’ajuntament i al llibre del Camp d’aviació editat pel Taller d’història de Celrà. El dijous gras hem fet el recorregut en bicicleta que us proposem, amb les nostres llanternes, per tal de poder accedir als refugis i al polvorí, hem fet fotografies  i hem passat un bon dia.

Per grups hem elaborat la informació del camp d’aviació, cada grup s’ha preparat un apartat i hem triat una imatge. Així tot ha quedat a punt per penjar-ho a” l’history maps”.

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els textos referents a les construccions que queden del camp d’aviació.

 Competència artística i cultural:

 1. Fotografiar i/o cercar imatges o videos relacionades amb el punt.
 2. Valorar i gaudir del patrimoni de  l’entorn proper.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Cercar informació  i imatges en pàgines web.
 2. Redactar  la informació  recollida en les diferents fonts en un únic document.
 3. Saber utilitzar el maquinari, programari adient per les diferents tasques.
 4. Inserir   imatges  que ajudin a documentar la informació a l’aplicatiu.
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Ser capaç de destriar la informació adient per redactar el document demanat.
 • Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 1.  Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.
 • Competència social i ciutadana:
 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2.  Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3.  Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.
 5. Organitzar-se  i distribuir-se  les diferents tasques a realitzar.
 6. Utilitzar  les habilitats socials i de convivència.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 1. Identificar i distingir els diferents elements patrimonials a nivell històric i comprendre els canvis que s’han anat fent al llarg del temps.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària a les diferents webs i llibres.
 2. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 3. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 4. Coneixement de l’aplicatiu MHM
 5. Capacitat de posar-se d’acord amb els altres membres del grup i de respectar les diverses opinions del grup.
 6. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva implicació en el grup. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

 • Internet
 • Ordinador/portàtils
 • Càmeres de fotos

Tutorial de l’eina

Enllaç a tutorials

Nivell educatiu

Cicle superior

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en petits grups.

Cada grup disposarà d’un ordinador i d’una  càmera fotogràfica, de llibres de consulta,…

Temporització

5 sessions aproximadament.

1a Presentació activitat.

2a Realització vivencial de l’activitat.

3a Cerca d’informació i resum.

4a Elaboració informació material.

5a Traspàs de la informació a l’aplicatiu.

6a Posada en comú, visualització i valoració global de l’activitat.

Treballs realitzats:

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/61/preview-iframe

Bicicletada 2015 013Bicicletada 2015 048

REFUGI ANTIAERI de CAL CONILL , heu de portar una llanterna, podreu passar-hi per dintre i és molt divertit. Ah, no hi entreu si us fan por les aranyes.

Bicicletada 2015 050

Aquí hi trobareu un altre refugi, aquest és al mig de les arbredes, és més petit, però també s’hi pot entrar, també cap llanterna.

Bicicletada 2015 055 Bicicletada 2015 065 Bicicletada 2015 077

 

 

EL POLVORÍ, aquí podeu deixar la bicicleta a dalt del camí, hi ha una barana, la podeu lligar, però no creiem que us la robin. Entreu al polvorí, té uns 42 metres quadrats i s’hi guardaven les municions, també cal llanterna si us hi voleu endinsar.

 

 

A dins el poble hi trobareu l’Ateneu, hi fan teatres, espectacles i concerts, però en el temps de la guerra s’hi muntaven els avions, les peces venien de Rússia.
Imatges a la web de l’ajuntament.

 

 

Si seguiu carrer major a munt trobareu Can Cors, actualment sala d’exposicions, però en el temps de la guerra s’hi feien paracaigudes.
Imatges a la web de l’ajuntament.