Archive for the ‘So’ Category

h1

Simulem un programa de TV

17 Mai 2017

Descripció

Els alumnes de 6è de l’Escola Vilademany d’Aiguaviva hem analitzat l’oferta televisiva que hi ha actualment i hem fet una selecció de cinc tipus de programes per versionar-los nosaltres mateixos.
L’activitat s’ha fet en castellà per tal de reforçar la part oral de la llengua.
Els alumnes han hagut de fer de guionistes, actors i directors del seu propi programa.

 

Objectius competencials

Competència Comunicativa lingüística i audiovisual:

 1. Mostrar interès  i curiositat per llegir i elaborar els escrits i textos orals necessaris per a l’explicació.

Competència artística i cultural:

 1. Ser capaç de buscar i adequar l’entorn a les necessitats del programa.

Tractament de la informació i competència digital:

 1. Recollir la informació necessària per elaborar el treball.
 2. Saber utilitzar el maquinari  i el programari.
 3. Inserir la informació necessària (imatges, sons, textos) per fer el programa el màxim d’atractiu i complert possible.

Competència d’aprendre a aprendre

 1. Mostrar una actitud positiva envers l’aprenentatge i les dificultats que aquest ens presenti.

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 1. Prendre  les decisions correctes per tal de poder realitzar la feina proposada
 2. Adquirir sentit crític i autocrític amb la feina realitzada.
 3. Ser responsable amb el treball propi.

Competència social i ciutadana:

 1. Acceptar  les opinions i  les recomanacions de la resta dels companys del grup.
 2. Treballar en equip respectant a la resta dels membres.
 3. Consensuar les propostes dels diferents membres del grup.
 4. Treballar en equip, conèixer les tasques i aportacions que cadascú pot fer.

Aspectes que es treballen

 1. Cerca de la informació necessària via internet.
 2. Creació d’un guió per al programa.
 3. Lectura i comprensió de tots els textos utilitzats.
 4. Tria de la informació necessària per elaborar el treball, i realitzar la tasca de la forma més acurada.
 5. Coneixements bàsics de l’editor de vídeo AVS Video Editor 7.5.
 6. Capacitat de posar-se d’acord amb la parella per elaborar el treball.
 7. Interès per treballar i aprendre.

Criteris d’avaluació

L’avaluació s’anirà fent al llarg del procés d’elaboració del projecte i es tindran en compte els següents aspectes: la implicació de l’alumne en el treball i la seva relació amb la seva parella. També s’avaluaran els continguts treballats i el treball final realitzat.

Eines i recursos

Nivell educatiu

Cicle Superior (6è)

Organització a l’aula

Organitzarem els alumnes en parelles o grups de tres.

Cada grup disposarà d’un ordinador.

Temporització

8-10 sessions aproximadament.

Escola Vilademany d’Aiguaviva

 

h1

Audiovisuals a l’aula d’infantil – Escola Domeny

24 Abril 2017

Descripció

Creació d’un curtmetratge, a l’estil “una mà de contes”, des d’una perspectiva interdisciplinar.

A partir d’un conte ja existent, els alumnes i l’equip de mestres de P5, fem una adaptació del mateix. S’enregistren imatges i textos creats pels alumnes, així com àudios de les seves veus i vídeos fent accions. El resultat, a partir d’una combinació d’eines digitals, queda reflectit en un curtmetratge.

Objectius competencials

Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aspectes que es treballen

La parla: dicció i entonació (el fet d’enregistrar la veu)

L’expressió corporal (en enregistrar expressions facials)

L’escriptura (manuscrita i digital)

La imatge i el dibuix (en la creació dels decorats)

El llenguatge audiovisual

Criteris d’avaluació

Grau d’implicació en la realització del treball

Entén el missatge del curtmetratge creat

Descoberta del llenguatge audiovisual com a tècnica creativa

Eines i recursos

Audacitiy (per enregistrar i editar els àudios)

Imovie (per muntar els vídeos)

Google Drive (per poder fer compatibles Audios i Vídeos amb Imovie)

Banc d’imatges i sons del MEC (efectes  sonors) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Generador de GIF (text animat) http://wigflip.com/screedbot/es/

Convertidor de GIF a mp4 https://convertio.co/es/gif-mp4/

Tutorial de l’eina

Audacity

Imovie

Inserir arxius de PC (Windows) a Imovie (Ipad)

Com inserir un GIF a Imovie

Nivell educatiu

Educació infantil: P5 (però el muntatge final, el realitza l’equip docent)

Organització a l’aula

Per poder realitzar aquesta activitat, hem hagut de fer diversos agrupaments: Petit grup (6 alumnes) per fer el treball escrit, i els enregistraments en vídeo. Els enregistraments en àudio, s’han hagut de fer individualment.

Temporització

6 sessions de 45 min. cadascuna

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Descobrir les eines que s’han fet servir

h1

AMB “Q” DE QUARESMA I DE QR – P5 Escola Domeny

20 Abril 2015

Descripció

Realització d’un joc d’endevinar “qui és qui”, a partir d’enregistraments de veu de fragments d’una cançó de la Vella Quaresma.

La creació  d’aquest joc es realitza en equip (mestres i alumnes), en el qual tothom té un paper a desenvolupar:

TASQUES:

 • Enregistraments (mestra enregistra veu dels alumnes)
 • Fotografia (els propis alumnes)
 • Edició de la fotografia (els propis alumnes)
 • Creació de codis QR (mestra)
 • Muntatge final en un Sites (mestra)

DESCRIPCIÓ DEL JOC:

Els alumnes han d’endevinar qui es qui a partir d’un petit enregistrament. El resultat el descobriran a través d’un codi QR.

Ens fem fotos amb dispositiu mòbil

Editem fotografia amb PIXLR EXPRESS (des de varis dispositius: mòbils i fixos)

Editem fotografia amb PIXLR EXPRESS (des de varis dispositius: mòbils i fixos)

Editem fotografia amb PIXLR EXPRESS (des de varis dispositius: mòbils i fixos)

Editem fotografia amb PIXLR EXPRESS (des de varis dispositius: mòbils i fixos)

Lloc web amb el resultat final del joc (audio + QR)

Lloc web amb el resultat final del joc (audio + QR)

Objectius competencials/ capacitats

Aprendre a pensar i a comunicar.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Aspectes que es treballen

Llenguatge oral.

Edició d’imatges.

Escriptura en entorn digital.

Ús de dispositius mòbils.

Criteris d’avaluació

Té una pronúncia clara.

Mostra iniciativa en l’edició d’imatges.

Troba les lletres del seu nom en el teclat.

Eines i recursos

Audacity (PC + micròfon)

Dispositiu mòbil (Smartphone / Tablet) per fer fotos

APP per decodificar codis QR (i-nigma) (AndroidIOS)

Generador codis QR: http://www.codigos-qr.com/

Pixlr Express (per editar fotos)

Google Drive (Per allotjar fotos i audios)

Sites de Google

Tutorial de l’eina

Audacity

Pixlr Express

Nivell educatiu

Educació infantil – p5

Organització a l’aula

Mig grup, en una classe organitzada per racons.

Temporització

Sessions de 45 minuts

Sessió 1: Enregistrament de la veu amb l’Audacity

Sessió 2: Fotografia per parelles

Sessió 3: Edició de la fotografia amb Pixlr Express

Sessió 4 i posteriors: A jugar!!!!