Archive for the ‘Robòtica a l’escola’ Category

h1

Ens iniciem a la Robòtica a l’Escola Montserrat

28 Abril 2017

Descripció

Des del darrers anys van arribant als centres diferents propostes d’activitats relacionades amb la robòtica. Des de l’escola es vol que la robòtica(pensament computacional) sigui una eina més per millorar alguns aspectes de les matemàtiques. A partir d’aquesta idea, i amb el suport d’inspecció va sorgir la proposta de crear una “Xarxa” amb els centres de primària més propers i l’institut de referència per compartir experiències i propostes relacionades amb aquest tema per així els alumnes de 6è arribin  coneixent l’ús de l’scratch per facilitar la seva incorporació a l’institut. Aquest 1r curs, per a nosaltres, en que s’introduirà la proposta  serà un presa de contacte de l’alumnat i el professorat amb diferents aspectes i elements  que podem relacionar-se amb la robòtica a l’aula. A partir d’aquesta experiència i de les compartides a la xarxa s’anirà ajustant la gradació i  el treball realitzat a cada curs-cicle i s’aniran integrant de forma pautada als continguts de cada nivell.

Objectius competencials Proposta inicial a desenvolupar

A nivell d’escola

– Conèixer recursos i estratègies metodològiques sobre la  robòtica, pensament computacional,  per  integrar-la a l’aula d’educació infantil i primària de forma transversal.

Tractament de la informació i competència digital

 • Aprendre a utilitzar diferents “aparells”:  bee-bots, Ipad, Ordinador,..

Competència matemàtica

 • Planificar i resoldre tasques

Competència d’aprendre a aprendre

 • Mostrar curiositat per plantejar-se preguntes, reptes, interrogants i afrontar-los

Competència d’autonomia i iniciativa personal

 • Aprendre a treballar de forma autònoma

Competència social i ciutadana

 • Treballar en parelles, acceptar opinions

Aspectes que es treballen

 • Orientació espacial, avançar, girar, conèixer Bee-bots,
 • Programació, funcions, bucles, … Light boot, Code.org, Scratch
 • Concepte de robòtica i pensament computacional

Criteris d’avaluació

En aquest cas serà una avaluació continuada, per establir uns “mínims” en les properes realitzacions d’activitats, propostes.

Infantil

S’avaluarà que coneguin algunes de  les funcions  de les bee-bots

Inicial

S’avaluarà que coneguin totes les funcions de les bee-bots i siguin capaços de superar de forma individual la majoria de reptes de l’App Bee-bot amb els Ipads.

Mitjà

A l’avaluació es tindrà en compte si tots els alumnes coneixen i treballen de forma autònoma
amb les 2 activitats de robòtica proposades: Light-bot i Code.org

Superior

S’avaluarà que superin els reptes/activitats del web code.org proposades,  a més el lightbot a 5è i a 6è algunes de les funcions bàsiques de l’Scratch.

Eines i recursos

Utilització de 6 bee-bots del CRP, amb els plafons corresponents.

Web:  www.code.org, utilitzat amb els portàtils o aula informàtica.

http://blocs.xtec.cat/roboticaalescola/

Aplicacions Ipads: Bee-bot, blue-bots, Light-Bot, Scratch Jr.

Tutorial de l’eina

Bee-bots https://programamos.es/recursos/beebots/

Scratch http://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html

https://scratch.mit.edu/studios/53168/

Nivell educatiu

Aquest treball es realitza amb tots ells cicles de l’escola.

Educació Infantil:

 • Bee-bot: Conèixer material. P3 introducció. A P4 i P5 treball concret.
 • A psicomotricitat (P5) possibilitat de vivenciar com si els nens i nenes fossin bee-bots.
 • A P5 poden fer servir l’App de Bee-bots dels Ipads.

Cicle Inicial:

 • Web Code.org
 • Bee-bot: Treball concret.
 • Joc Bee-bot als Ipads.

Cicle Mitjà:

 • Web Code.org
 • Light-Bot: Es pot jugar a la web o als Ipads.
 • Conèixer les Bee-bots, què fan, per a què serveixen, utilitzar-les. Jugar amb l’aplicació dels Ipads.

Cicle Superior:

 • Web Code.org
 • Light-Bot (només 5è)
 • Conèixer Bee-bots. Si disposen de temps els alumnes de 5è poden crear un joc/repte pels alumnes més petits (P5 o CI).
 • Scratch Jr. a l’Ipad
 • Al 3r trimestre iniciar alguna activitat concreta amb l’scratch per preparar, si es possible, la trobada amb alumnes d’una altra escola.

Organització a l’aula

En Educació Infantil s’aprofitava principalment mig grups amb psicomotricitat o llengua estrangera en les sessions introductòries. Posteriorment també es feien agrupacions més petites amb diferents racons rotatius, per facilitar la  manipulació, contar, avançar, etc. També per parelles o individualment per treballar les apps amb l’Ipad.

En Educació Primària es treballa amb tot el grup classe, majoritàriament en parelles tot i que també es realitzen activitats individuals. A cicle superior també activitats en grups de 3-4-5 a l’hora de preparar activitats pels més petits.

Temporització

El gruix de les activitats es realitzarà en 6 sessions aproximadament, aprofitant al màxim els dies de que el centre disposarà de les bee-bots del CRP, durant el 2n trimestre. A partir d’aquí cada curs mirarà de continuar o complementar, si es possible, alguna de les activitats realitzades durant el 3r trimestre.

Exemples de distribució de les sessions:

Ed Infantil i Cicle Inicial

PROPOSTA ROBÒTICA EI I CI

Cicle Mitjà i Superior

PROPOSTA ROBÒTICA CM I CS

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Revisar activitats code.org i la seva progressió en el “llenguatge” de programació.

 

h1

Introducció a la robòtica a 2n (Escola Puig d’Arques)

24 Abril 2017

INTRODUCCIÓ
S’inicia la robòtica a l’escola Puig d’Arques el curs 2015-16 a Cicle Inicial.
La necessitat de introduir el llenguatge de programació a l’aula.

OBJECTIUS
Introduir el llenguatge de programació a través de diferents programes
Realitzar un petit projecte (robot)

METODOLOGIA
Es realitzaran les sessions de robòtica 1h setmanal durant un trimestre.
La classe es dividirà e tres grups, uns faran Robòtica, els altres ECA i els altres Llenguatge Oral.
El curs 2016-17 hi hauran 35 setmanes lectives
Es realitzaran 9 sessions durant el curs escolar en cada taller.

Es treballaran en grup de 3 alumnes: se’ls donarà
un pen numerat a cada grup per tal de guardar els seus projectes.
Unes fitxes plastificades amb les diferents sessions
3 medalles (Material, dissenyador i programador)
Material:
encarregat de agafar la capseta amb el seu material, pen, placa arduino,…
obrir i tancar ordinador i guardar els projectes al pen o ordinador.
Dissenyador:
encarregat d’obrir el programa
entrar amb nom i contrasenya als diferents programes
Si es el cap dibuixar amb el programa el que necessitem per començar amb el llenguatge de programació
Programador:
encarregar de crear dissenyar el programa.

TEMPORITZACIÓ

SESSIÓ 1-3 INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ (CODE)
https://code.org
Es crearà un perfil per alumne, amb la contrasenya d’una imatge secreta
Entrar a l’hora del code dels Angry Birds

SESSIÓ 4 a 7 SCRACTH

https://scratch.mit.edu
Seguir les fitxes de introducció a Scracth
Crear un personatge i escenari (repte 1) i moure un personatge (repte 2)
Sons (repte 3) i esdeveniments (repte 4)
Repeteix i per sempre (repte 5) animar el meu nom (repte 6)
Repte 7 les meves coses preferides
Repte 8 targeta de felicitació

SESSIÓ 8-9 MBLOCK
Per grups crear un petit programa d’encendre i apagar leds amb Mblock i aplicar-lo a  plaques arduino

h1

FEM INSTRUMENTS AMB MATERIAL RECICLAT, MAKEY MAKEY I SCRATCH

18 Abril 2017

Descripció

Elaborar instruments amb material reciclats i fer-los sonar amb l’ajuda de l’ordinador, el makey makey i el programa Scratch

Objectius competencials

 • – Col·laborar per crear instruments amb materials reciclats
 • – Saber utilitzar la placa electrònica Makey Makey i el programa Scratch
 • – Realitzar un petit text explicatiu de l’experiència viscuda

 Aspectes que es treballen

 • – Conèixer les possibilitats de la tecnologia: placa Makey, Makey, programa Scratch, ordinadors portàtils.
 • – Treball col·laboratiu
 • – Reutilització de materials reciclats i creativitat per elaborar-los.
 • – El text explicatiu.

 Avaluació

 •  – Avaluació dels objectius proposats mitjançant l’observació continuada en les diferents sessions.
 • – Avaluació final amb un petit text explicatiu.

 Eines i recursos

 • – Makey Makey
 • – Scratch
 • – Material reciclat: llaunes, ampolles de plàstic, cartrons,…

 Nivell educatiu

Primer curs de cicle inicial de primària.

 Organització a l’aula

En 4 grups. Un grup per instrument (bateria, guitarra elèctrica, saxo, piano.)

 Temporització

SESSIÓ 1:   Presentació projecte

Què és el Makey Makey?

Quins usos li podem donar?

Veure exemples i provar-lo

 

SESSIÓ 2:

Repartir-nos en grups de treball.

Pluja d’idees (tria d’instrument que elaborarem)

Dibuix de l’instrument

 

SESSIÓ 3 I 4:

Elaboració d’instruments amb material reciclat (tubs de paper, cartró, paper de diari, paper de plata, pots de plàstic, etc.

 

SESSIÓ 5:

Experimentació amb el makey makey: connectarem els nostres instruments a l’ordinador i farem música!!!

 

SESSIÓ 6 I 7:

Reflexió per grups del que hem après.

Cada grup ho escriurà en un paper i cada nen farà un word amb la reflexió i una foto de l’instrument que haurem fet durant el projecte.

 

IMATGES DEL PROCÉS:

 

 


 

 

 

 

 

 

Escola les Deveses