Archive for the ‘CD interdisciplinar’ Category

h1

CD musical del projecte interdisciplinar.

10 Mai 2013

Descripció

A la població de Salt hi a un grup d’Especialistes de Música de les Escoles Públiques de Salt (EMEPS) on ens reunim periòdicament per tal de treballar en xarxa la tasca musical. Des del projecte d’escola treballem altres activitats que són importants pels nostres alumnes, i entre ells voldríem destacar la gravació d’un CD de música amb cançons relacionades amb el tema del projecte interdisciplinar que es treballa a l’escola i que aquest any tracta sobre l’aigua. Amb aquest CD els alumnes de 6è el vénen i així es poden subvencionar la sortida de final de curs que és un dia a Port Aventura.

A la gravació del CD hi participen tots els cursos de l’escola, però un/a alumne/a de 6è és l’encarregat de realitzar les gravacions amb el programa Nero Wave Editor i tots els alumnes de 6è realitzen la portada amb el programa online PiZap (www.pizap.com).

pizap.com13674886629371

Objectius competencials

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual:

–       Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.

–       Saber interpretar el significat de les cançons.

2. Competència artística i cultural:

–       Tenir consciència de la pròpia veu com a instrument de comunicació i tenir-ne cura a través d’uns bons hàbits i higiene.

–       Tenir consciència i respecte del propi cos i pels hàbits posturals i de moviment.

–       Conèixer la cançó del seu curs i/o classe relacionada amb l’aigua.

–       Reforçar els blocs de treball d’educació musical: audició i cançó.

–       Potenciar el desenvolupament integral del nen/a mitjançant el treball de la música.

–       Possibilitar la igualtat d’oportunitats als nostres alumnes.

–       Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden suggerir la utilització  de sons, de músiques, d’instruments i de les TIC per comunicar de forma sonora coneixements, emocions i experiències.

–       Interès a conèixer i valorar el fet artístic propi i el dels altres, i les manifestacions artístiques i culturals del nostre entorn.

Tractament de la informació i competència digital:

–       Utilitzar les noves tecnologies per indagar i gravar les cançons a viva veu amb l’acompanyament de la clavinova.

–       Cercar informació amb llicència d’ús a la xarxa.

–       Realitzar un muntatge fotogràfic amb el programa PiZap.

Competència d’aprendre a aprendre:

–        Reflexionar sobre els processos d’experimentació, indagació i planificació envers la cançó a treballar.

–       Reflexionar i formar-se una opinió sobre els aspectes musicals.

3. Competència d’autonomia i iniciativa personal:

–       Tenir consciència de la pròpia veu com a instrument de comunicació i tenir-ne cura a través d’uns bons hàbits i higiene.

–       Saber respectar els torns de silenci.

4.Competència social i ciutadana:

–       Respectar i participar en el treball col·lectiu de la cançó.

Aspectes que es treballen

ÀREA MUSICAL:

Explorar i percebre:

–       Exploració amb la veu.

–       Reconeixement de cançons.

Interpretar i crear:

–       Interpretació de cançons a l’uníson.

–       Acompanyament de cançons amb obstinats rítmics (reproductor de cd o clavinova).

ÀREA TIC-TAC:

–       Cerca d’imatges amb llicència d’ús al Google.

–       Programa PiZap amb l’enllaç des del bloc del cicle superior.

–       Participació activa en el bloc mitjançant una enquesta.

Criteris d’avaluació

L’avaluació es realitza des de les àrees de música i d’informàtica. Es realitza una avaluació continuada mitjançant la observació.

ÀREA EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA.

–       Cerca, elabora i valora concepcions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contextos de producció artística.

–       Interpreta cançons apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu.

ÀREA TIC-TAC:

–       Cerca d’una imatge amb llicència d’ús al cercador Google.

–       Coneix l’entorn de treball: PiZap.

–       Realitza el muntatge de la imatge relacionada amb l’aigua.

–       Desa la imatge realitzada a la seva carpeta.

Eines i recursos

–       Nero Wave Editor

–       VLC.

–       PiZap (www.pizap.com)

–       Bloc de l’escola (http://gegantdelrec.blogspot.com) i del cicle superior

Tutorial de l’eina

Cerca per llicència d’ús:

http://virtual.eapc.cat/file.php/1/tgticd_2011/bloc1/unitat1/com_refinar_la_cerca_d_imatges_per_saber_el_tipus_de_llicencia_que_tenen.html

Treballem amb el PiZap:

http://es.kioskea.net/faq/8530-pizap-decora-tus-fotos-en-linea

Nivell educatiu

–       Tots els cicles implicats en l’aprenentatge de la cançó corresponent i la seva posterior gravació.

–       Cicle Superior, 6è en la creació de la caràtula del CD.

Organització a l’aula

–       Desdoblament de l’aula de 6è a l’aula d’informàtica per realitzar les activitats TIC.

–       Aula de psicomotricitat, espai molt ampli per realitzar les gravacions del CD, curs per curs.

–       Material necessari:

  • Pel muntatge amb el PiZap, ordinadors amb connexió a Internet.
  • Per la gravació del CD: Portàtil amb el programa Nero Wave Editor, micròfon, clavinova, altaveus.

Temporització

MÚSICA: 5 sessions.

1ª-4ª sessió: aprenentatge de la cançó.

5ª sessió: gravació de la cançó.

TIC-TAC: 4 sessions.

1ª sessió: Cercar una imatge amb llicència d’ús al Google relacionada amb l’aigua (projecte interdisciplinar).

2ª i 3ª sessió: Realitzar el muntatge amb el programa online PiZap.

4ª sessió: Tria dels treballs realitzats i votació dels finalistes de la caràtula del CD. Posterior tria oficial mitjançant una enquesta oberta a tots al bloc.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Entrar a la web del PiZap i realitzar una portada amb les opcions que ens ofereix el programa des de l’espai de Edit a Photo, afegint textos, imatges, stickers, marcs…