Archive for the ‘CD interdisciplinar’ Category

h1

DALÍ

30 Mai 2018

Dalí  

Centre: Escola Montjuic  

Població: Girona  

Nivell educatiu: CI Ed.Primària  

Camp TIC: Presentació multimèdia  

Àrees relacionades: Educació visual i plàstica, Llengua i Tecnologia  

Programari utilitzat: Scratch  

Maquinari utilitzat: Ordinador, altaveus i micròfon   

Entorn d’aplicació: Activitat d’aula  

Objectius: 
– Motivar als alumnes a treballar la plàstica desde una altre prespectiva.
– Saber fer un resum a partir d’unes imatges.
– Aplicar les Tic a l’aula.  

Competències:  
– Competència digital, Competència d’educació visual i plàstica, Comptetència de lleguatge oral.  

Continguts: 
– La vida de Dalí   

Avaluació: Ha anat molt bé. Els nens/es han gaudit. Hem aprofundit en un tema de manera diferent.  

Temporització: 4 sessions d’una hora.  

Descripció: Entre els nens/es vam triar unes imatges relacioandes amb Dalí. Entre tots intentaven fer un petit resum a partir de les imatges i organitzar les idees. Uns quants nens/es van sortir a gravar amb un micròfon, les frases que vam pensar.
La mestra dirigia el muntatge del programa Scratch, els nen/es decidien què volien que amb les imatges, intentaven fer hipotesis de què podria passar segons les ordres donades al scratch, ho provavem i si calia ho corregemr: pensavem, calculavem,…  

Observacions:  Ens ho hem passat molt bé!!!  

Enllaç a l’experiència   

Responsable/s: Nuria Sances i Elena Margalef  

 

h1

Llibreta d’observacions amb Formularis Google

15 Abril 2016

Descripció

Llibreta d’observacions feta a través de l’aplicació FORMULARIS DE GOOGLE.

Aquesta eina permet recollir les observacions d’aula (per part del mestre) de manera fàcil, ràpida i eficaç. Els resultats, directament passen a un full de càlcul que aplicant unes taules dinàmiques permeten filtrar les dades per matèria, alumnes… de manera instantània.

En ser una eina on-line, es pot posar un enllaç directe del formulari a l’escriptori de qualsevol dispositiu mòbil (tauleta, smartphone), o PC.

Per poder accedir ràpidament al formulari/llibreta per part d’altres professionals (substituts, especialistes…), proposo posar un codi QR en un lloc visible de l’aula per poder-lo escanejar i començar a entrar observacions.

Enllaç al formulari

 

QUÈ HI VEIEM AL FULL DE CÀLCUL ON ES RECULLEN LES DADES ENTRADES?

Veurem diferents fulls creats de manera automàtica, dins del mateix document, amb dades filtrades per:

– resultats recollits (respostes del formulari, per defecte)

alumnes

 matèries (global)

Això és només un exemple. Es pot aplicar per nombroses situacions:

  • Observació de paràmetres
  • Recollida de dades personals
  • Bloc de notes
  • Fulls d’incidències d’aparells
  • Fulls d’incidències de salut

A partir d’aquí ja podrem fer estadística, gràfiques, i tot allò que permeti el full de càlcul

Per generar un codi QR, es pot fer copiant l’enllaç del document en qualsevol generador de QR on-line, per exemple: http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/

Una petita guia sobre com escanejar el codi QR d’aquest full d’observacions, ens pot ser molt útil: QR OBSERVACIONS

 

Objectius competencials

Competència docent: Recollida i tractament de la informació

Aspectes que es treballen

Recull i tractament de la informació

Eines i recursos

Formularis de Google

Fulls de Càlcul de Google

Taules dinàmiques (tutorial)

Generador de codis QR

Nivell d’aplicació

Per a docents

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Entrarem dades al formulari enllaçat i veurem com es filtren les dades de manera automàtica.

Petita demostració de com crear formularis i taules dinàmiques amb els fulls de càlcul

 

Escola Domeny

h1

Treball coŀlaboratiu entre alumnes

5 Mai 2014

Descripció

Aquesta proposta es basa en les possibilitats de treball coŀlaboratiu que ofereix Google, però sense la necessitat d’obrir cap compte a l’alumnat (segons la política de Google, no es poden obrir comptes a menors de 14 anys), i des de qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet, independentment del sistema operatiu, i en  qualsevol moment (per tant, al núvol)

Per possibilitar aquest treball coŀlaboratiu necessitem:

–  un compte Google (Xtec o qualsevol altre) de propietat del docent o centre, per crear els documents compartits en blanc

– un Bloc Xtec (WordPress), per fer-hi entrades privades, amb contrasenya, una per cada alumne o grup d’alumnes i amb l’enllaç al document compartit.

Com accedeixen els alumnes al document compartit? Amb una contrasenya des del bloc. Exemple

L’alumnat quan accedeixi al document compartit des del bloc, es trobaran amb un document en blanc, en el qual podran fer-hi les anotacions corresponents, o bé un document per entrar dades (formulari…)

Aquesta manera de fer, permet que varis alumnes puguin treballar en un mateix document i que el mestre pugui controlar la feina que s’està fent sense infringir cap política d’ús, així com accedir a documents modificables de manera “privada” a través del bloc.

 

Objectius competencials

Tot i que en la proposta es poden treballar moltes de les competències digitals,  en funció del context, bàsicament ens centrarem en la “dimensió comunicació interpersonal i col·laboració”

 • C8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entrons virtuals de treball col·laboratiu

Aspectes que es treballen

Comunicació i treball de forma col·laborativa en línia, de manera presencial i a distància

Criteris d’avaluació

A més de la valoració pròpia del treball en equip, s’avalua la competència en l’ús d’aquesta manera de treball:

– Participa en entorns digitals col·laboratius amb / sense pautes

– Utilitza opcions senzilles / ampliades de cada aplicació

– Respecta les normes bàsiques de participació i comportament en l’ús d’eines de treball col·laboratiu

Eines i recursos

Blocs Xtec i un compte Google (del mestre o centre)

Dispositius amb connexió a internet (ordinadors, tablets, …)

Tutorial de l’eina

Petita explicació de com crear pàgines o articles privats amb contrasenya

 

Nivell educatiu

Es pot fer servir en qualsevol nivell

Organització a l’aula

L’activitat es pot fer a l’aula i també fora de l’escola. Tant es pot fer en petit grup com en gran grup, sempre i quan comptem amb els dispositius suficients i connexió a internet

Temporització

Durant tot el curs.

Proposta de treball a la sessió de l’SDTAC

Creació d’una entrada protegida amb contrasenya amb enllaç de document compartit.

 

Escola Domeny – Girona